Algemene voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.
Elke klant heeft de keuze uit 3 talen voor de afhandeling van zijn bestelling namelijk: Nederlands, Frans, en Engels.
Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Vennootschapsgegevens:
Christoff Everaert
Bosstraat 11
9111 Belsele
België
+32(0)472 662 236
info@bambooban.com
BTW-nummer: BE 0645 472 741

Bestellingen:

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.
Bestelde goederen kunnen binnen de 14 dagen geannuleerd worden. Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud:

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
Prijzen op onze website zijn steeds inclusief BTW, tenzij het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer binnen de EU.
De leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Bij grote lampen kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren.
Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.

Terugbetalingen:

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro. De prijzen in andere valuta dan euro worden op de website louter informatief getoond.
Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag in Euro terugbetaald. Indien in uw land een andere valuta wordt gehanteerd, zal de terugbetaling gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

Herroepingsrecht:

Bij bambooban kan je een product binnen de veertien werkdagen na ontvangst, ruilen of retourneren zonder opgave van motief, volgens het Europese herroepingsrecht. De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.
Ruilen of retourneren enkel na bevestiging via mail door onze klantenservice.

Retourvoorwaarden:

Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering tot gevolg hebben:
De producten dienen compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie) te zijn.
Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten.
Retour van product binnen de 10 werkdagen na ontvangst van onze bevestiging.

Uitzonderingen:

Maatwerk en of producten die duidelijk voor een specifieke persoon / gelegenheid bestemd zijn.

Klachten:

Elke klacht dient ons binnen de 10 werkdagen na levering te schriftelijk bereiken, na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. De consument ontvangt binnen de 10 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Garantie en waarborg:

Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 10 werkdagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.
De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.
Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producten.